ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบริษัท ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง
 
ช่องทางไปรษณีย์  
 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ 51/859 ซอยนวลจันทร์ 34
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ


Supported file types and file is not more than MB
This site uses cookies to improve your browsing experience and offer advertisements to suit your preference. You can read more details from our Privacy Policy or cookies policy. Please click Accept to give consent for cookies to be used. Privacy Policy  and  Cookies Policy