บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 
แรงบันดาลใจของเราอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ผ่านการทำกิจกรรมทางการตลาด
เราคือตัวกลางในการเชื่อมระหว่างแบรนด์ และผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ของแบรนด์ / ผลิตภัณฑ์/
การบริการโดยตรงไปยังผู้บริโภคด้วยประสบการณ์และวิธีการนำเสนอที่น่าจดจำที่สามารถนำไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
 
บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวกลางในการสร้างประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์
เพื่อช่วยขยายแบรนด์และธุรกิจส่งตรง ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประวัติความเป็นมา
 
บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำกิจกรรมทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทางด้าน offline และ online โดยบริษัทฯดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี ตั้งแต่การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการดำเนินงานทำกิจกรรมทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางต่างๆทั่วประเทศ
 
บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการ และเป็นตัวกลางประสานงาน เพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทางการค้าต่างๆ พร้อมให้บริการและสนับสนุนในการดูแลทุกด้านของกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างสรรค์อย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจึงนำไปสู่ผลสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียต่อไป
 
พันธกิจ
 
มุ่งมั่นพัฒนาบริการ ศักยภาพบุคลากร นวัตกรรม พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนสูงสุด

เป้าหมายทางธุรกิจ

  1. มุ่งมั่นพัฒนาบริการ ทั้งบริการปัจจุบัน และสร้างสรรค์บริการใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
  2. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เพื่อนำไปสู่การรังสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพให้ออกมาเป็นผลสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
  3. มุ่งมั่นพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจและการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมการบริการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. มุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและสร้างความสำเร็จร่วมกัน ด้วยความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล
  5. มุ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบและโปร่งใส

 

 นโยบายบริษัท

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ดาวน์โหลด  

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส  

ดาวน์โหลด  

โครงสร้างองค์กร
  

 

 M Jobs Application

 

คู่มือแนะนำการใช้งาน  

ดาวน์โหลด  

51/859 ซอย นวลจันทร์ 34,
แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพฯ 10230


โทร : +66 (0) 2 118 3999
โทรสาร : +66 (0) 2 118 2406
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้